I ovaj vikend ne mi­rujemo. Nema se vremena za parkiranje mo­tora. Vrelina jula ostavl­ja tragove i jednostavno vuče na putovan­je. Nismo išli daleko ali Sana i Bosna, dve naše rijeke su bile odlične
destinacije da se na njihovim obalama uživa.
MK Sana iz Sanskog mosta bili su domaćini malo brojnije gru­pe koju su
činili Brajla, Želj­o, Darijo, Abram, Zoka Pop, Marija, ZBor­ojević. Sjajna organizacija moto skupa, lokacija Sane, dobri domaći­ni bili su dovoljan razlog za dvodnevno uživanje i opuštanje. Spavanje, naravno u kampu. Šta još čovjeku treba?

Nešto manja grupa u sastavu Dule, Mario i Nikola posetili su MK Black Adders iz Doboja koji u malom mestu Osje­čani organizuje svoj moto skup. Već više godina gos­tujemo kod njih i tu nema mnogo nepoznan­ica. Dobri domaćini, dobra lok­acija, odličan progr­am i dobro raspolože­nje.
Sa nestrpljenjem če­kamo sledeći vikend!
(piše Kapetan)