image-7f3703f2493b562eee4f526808aca50cff3cceb80032341718a739d6866918cd-VOd novca koji je prikupljen na humanitarnoj svirci, pomogli smo devet porodica. Kupljeni su i donirani madraci, namještaj, bijela tehnika, rigips ploče, sredstva za ličnu higijenu, sanitarije i hrana.
Osmočlana Porodica Đuric iz Čelinca, najmlađi član ima svega 2 mjeseca, najstarija kćerka skromna Jovana koja pazi na svoju braću i sestre ima 10 godina. “Hvala Vam svima” to su bile riječi koje su uputili Đurići uz mahanje njihove skromne malene dječice.
Mi se posebno zahvaljujemo vlasniku Zeppelina, Miji, na doniranom piću, te našem blagajniku i članu upravnog odbora Mariću, i Sini Rodi članu upravnog odbora, koji su se maksimalno angažovali oko distribucije.