Proteklih nekoliko dana imali smo problem sa Webplayer-om i našim radiom na Chrome browser-u. Problem je nastao kod određenih korisnika prilikom poslednjeg update-a Chroma na novijim verzijama Windowsa. Smetnja je otklonjena i sada ponovo možete uživati u dobroj muzici na način kako ste do sada slušali.
Ukoliko vam webplayer i dalje ne radi, potrebno je samo očisiti cash mamoriju u vašem browseru (u Chromu “Ctrl+Shift+Del”).